Saturday, 13, July, 2024

New leadership was elected to Uzbekistan Football Federation at today's general-election meeting hosted by Radisson Blu Hotel.

President of Uzbekistan Football Federation (UFF):

Ahmadjonov Umid Mahamatjonovich

Vice-Presidents of the UFF:

Ramatov Achilbay Jumaniyozovich

Bobojonov Pulat Razzakovich

Israov Shoakram Kholmatovich

Members of the UFF Executive Committee:

Kurbanov Rustam Javdatovich

Shodiyev Bobur Kabulovich

Aliev Murad Bakievich

Rajabov Mansur Kuchkarovich

Yarashev Komil Dehkonovich

Jalolov Nariman Jalolovich

Latest in Sports